Daugavpils pilsētas simbols. Izcila fortifikācijas būve, kura kopplatība ir lielāka par 150 ha. Austrumeiropā vienīgais gandrīz bez izmaiņām saglabājies 19. gadsimta pirmās puses cietokšņa paraugs. Fortifikāciju lauzto līniju veido aizsargvalnis ar 8 bastioniem, 6 ravelīniem, 6 kontrgardēm kopā ar citām aizsardzības konstrukcijām: lunetēm, redutēm un aizsarggrāvi. Daugavas kreisajā krastā izvietots tilta nocietinājums. Ikviena cietokšņa detaļa izstrādāta, pielietojot cariskās Krievijas un Eiropas labāko arhitektu skolu būvniecības pieredzi. Cietokšņa iekšpuse plānota pēc tradicionālajiem karavīru pilsētu paraugiem – centrā parādes laukums, ap kuru grupējas administratīvo un dzīvojamo ēku kvartāli. Visas ēku fasādes ieturētas ampīra stilā, izņemot Nikolaja vārtus un Ūdenstorni, kuri uzbūvēti gotiskās formās.

Daugavpils cietoksnis-unikāls arhitektūras un kultūras piemineklis, kas kļuvis par Daugavpils simbolu un atradis savu veidolu pilsētas ģērbonī.

Raksts ir izvidots ņemot datus no google, par cik man pašam nav attēlu galerijas par šo vietu tad saliku visus iespējamos ko tur varēja atrast.

 Autors: parafins Daugavpils cietoksnis
11.
 Autors: parafins Daugavpils cietoksnis
12.
 Autors: parafins Daugavpils cietoksnis
13.
 Autors: parafins Daugavpils cietoksnis
14.
 Autors: parafins Daugavpils cietoksnis
15.
 Autors: parafins Daugavpils cietoksnis
16.
 Autors: parafins Daugavpils cietoksnis
17.
 Autors: parafins Daugavpils cietoksnis
18.
 Autors: parafins Daugavpils cietoksnis
19.
1  2