Konkursi ir mainījuši dzīvesvietu un tagad atrodas sadaļā Spoku rīki.

Konkursu rīkošanas noteikumi*:

1. Pirms konkursa rīkošanas, tas ir jāsaskaņo ar Boneless, atsūtot privātu vēstuli, kurā ir izklāstīta konkursa ideja un koncepts.

2. Lai rīkotu konkursus, spokam ir jāsasniedz vismaz 7. krutuma līmenis un žurnālista statuss.

3. Konkursa rīkotājam rakstā obligāti ir jānorāda šādas lietas:

♦ Skaidri un saprotami jāuzraksta veicamais uzdevums un noteikumi.

♦ Konkursa beigu datums un laiks. Ja netiek norādīts laiks, konkurss ilgst līdz attiecīgā datuma 23:59(ieskaitot).

♦ Uzdevumu vērtēšanas sistēma

♦ Balvu lielums.

4. Ja ir vairākas pirmās, otrās un trešās vietas, tad konkursa rīkotājam jāizvelās viena no šīm darbībām:

♦ Jārīko papildkārta vai papildbalsošana.

♦ Balvas jāsadala proporcionāli visiem uzvarētājiem.

♦ Jāveic izloze un rakstā jāpievieno video kā pierādījums tam, ka tā notika godīgi.

Ieteicams vispirms konsultēties ar uzvarētājiem, par viņuprāt labāko darbību.

5. Ja konkursa noteikumos nav norādīts, ka tiks ņemts vērā uzdevuma iesūtīšanas ātrums, tad to nedrīkst izmantot kā uzvarētāju noteikšanas metodi.

6. Ja konkursam ir vairākas kārtas, tad pēc katras kārtas obligāti ir jāuzraksta pareizās atbildes.

7. Konkursa rīkotājam ir jāseko līdzi raksta komentāriem un jācenšas palīdzēt, ja kādam kaut kas nav saprotams.

8. Konkursa rīkotājam ir tiesības nepieņemt uzdevumus, kuri neatbilst konkursa noteikumiem.

9. Konkursa rakstu nedrīkst pievienot kā oriģinālrakstu. Pretējā gadījumā tiks atņemti 200 cepumi un oriģinālraksta statuss.

10. Pēc konkursa noslēgšanās, uzvarētāju niki ir jānosūta Boneless'am. Viņiem tiks pārskaitīti cepumi no spoku cepumu bankas.

11. Jebkura veida krāpšanās un atbilžu priekšā teikšana tiks sodīta ar diskvalifikāciju, cepumu atņemšanu un dažos gadījumos pat ar BAN!

12. Par konkursu, tā rīkotājs saņem bonusā cepumus:

Par vieglo konkursu - ~1000 cepumus+krutuma punktus

Par mēreno konkursu - ~1500 cepumus+krutuma punktus

Par grūto konkursu - ~2000 cepumus+krutuma punktus

Cepumi var tikt palielināti vai samazināti par dažiem simtiem, ņemot vērā organizatora veikumu.

Konkursu iedalījums:

Konkursi galvenokārt tiek iedalīti 3 grupās- vieglie, mērenie un grūtie. Konkursa piederību grupai noteiks tā uzdevumu veikšanas ilgums un sarežģītība. Katrai grupai atšķirsies arī balvas:

Vieglajiem konkursiem: 1500; 1000 un 500 cepumi+krutuma punkti.

Mērenajiem konkursiem: 2000; 1500 un 1000 cepumi+krutuma punkti

Grūtajiem konkursiem: 2500; 2000 un 1500 cepumi+krutuma punkti

Balvas var mainīties, ja konkurss neatbilst nevienai no grupām.

*noteikumi attiecas tikai uz tiem konkursiem, kuru balvas piešķir spoki.lv.

Ja organizators balvas sponsorē pats, tad šie noteikumi ir vēlami, bet ne obligāti. Tomēr tad konkursa rakstā obligāti jānorāda, ka balvas tiks piešķirtas no savas kabatas.

 Autors: Boneless Konkursu rīkošanas noteikumi.
 
 
saite: