Cilvēka auras krāsu uztverei var izmantot numeroloģiju. Numeroloģijā ikviens skaitlis atbilst noteiktai krāsai.

1 – Sarkana. 2 – Oranža. 3- Dzeltena. 4 – Zaļa. 5 – Zila. 6 – Indigo. 7 – Violeta. 8 – Sārta. 9 -Bronzas krāsa. 11 - Sudraba krāsa. 22 - Zelta krāsa.

Krāsu skaidrojumu varat atrast --> Šeit

Vairāk par auru --> Šeit

Pamatkrāsu nosaka cilvēka “dzīves ceļa” skaitlis. Tas ir vissvarīgākais skaitlis Pitagora numeroloģijā, jo atspoguļo cilvēka dzīves mērķi. “Dzīves ceļu” nosaka, saskaitot kopā visus skaitļus, kas apzīmē dzimšanas gadu, mēnesi un datumu

Pieņemsim ka vēlaties... Autors: Dzhuda Krāsu noteikšana ar numeroloģiju
1. Pieņemsim, ka vēlaties noteikt, kāda krāsa atbilst cilvēkam, kurš ir dzimis 1980.gada 28. aprīlī. Saskaitīsim šos skaitļus. Summu reducē līdz vienam ciparam, saskaitot atsevišķos minētā skaitļa ciparus: 2 + 0 + 1 + 2 = 5. Šī cilvēka “dzīves ceļa” skaitlis ir 5, kas atbilst zilajai krāsai, tāpēc ļoti iespējams, ka arī auras pamatkrāsa šim cilvēkam ir zila. Reducējot summu līdz vienam ciparam, ir divi izņēmumi: tad, ja reducēšanas gaitā iegūst 11, vai 22. Numeroloģijā šie ir galvenie skaitļi, un tie nav reducējami līdz 2 vai 4, jo cilvēki, kuriem atbilst šie skaitļi, apveltīti ar lielākām spējām nekā visi pārējie. Tā kā numeroloģijā ir tikai 11 dažādas krāsas, tad šī metode nav simtprocentīgi precīza. Nosakot auras pamatkrāsu ar “dzīves ceļa” skaitli, metode ir precīza apmēram par deviņdesmit pieciem procentiem.
Par laimi ar pārējiem... Autors: Dzhuda Krāsu noteikšana ar numeroloģiju
2.

Par laimi, ar pārējiem svarīgākajiem numeroloģijas skaitļiem var ļoti precīzi noteikt starojuma krāsas. Šos skaitļus iegūst atbilstoši cilvēka vārda un uzvārda burtiem. Ja cilvēka vārds ir Bills Smits (angļu transkripcijā Bill Smith), tad iegūstam šadu summu: B I L L (2 9 3 3 ) S M I T H (1 4 9 2 8), = 2 + 9 + 3 + 3 (Bill) + 1 + 4 + 9 + 2 + 8 (Smith) = 41, un 4 + 1 = 5 . Skaitlis 5 ir Billa “izpausmes skaitlis” numeroloģijā, un tas apzīmē viņa dabiskās spējas. Acīmredzot Bills ir daudzpusīgs cilvēks. Tā kā skaitlis 5 atbilst zilajai krāsai, tad Billa aurai cauri staro zilā krāsa.

Nākamais nozīmīgais skaitlis... Autors: Dzhuda Krāsu noteikšana ar numeroloģiju
3. Nākamais nozīmīgais skaitlis numeroloģijā ir “dvēseles dziņa”. Šo skaitli iegūst, saskaitot visus skaitļus, kas atbilst patskaņiem cilvēka vārdā un uzvārdā. Billa Smita vārdā un uzvārdā ir divi patskaņi (Bill Smith). Saskaitām skaitļus, kas atbilst patskanim “i”: 9 + 9 = 18, un 1 + 8 = 9. Billa “dvēseles dziņas” skaitlis ir 9, un tas atbilst bronzas krāsai. Tātad cauri Billa aurai staro arī rudenīgi rūsgani stari.
Ja izmēģinājāt pierakstiet... Autors: Dzhuda Krāsu noteikšana ar numeroloģiju
4. Ja izmēģinājāt, pierakstiet savas domas vai raksturojums atbilst patiesībai par jums, jo mani šis ļoti ieinteresēja :)