Pievieno rakstu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
 
0
73

Turpinu rakstīt par zolīti, šoreiz par zolītes žargonu jeb slengu. Slengs palīdz spēlētājiem izteikties reizē pietiekami īsi un citiem zolmaņiem saprotami.

Tomēr, ja neesi rūdīts zolmanis, tad klausoties citu sarunās, ir grūti saprast, kas tie ir par platajiem, mazajiem un lielajiem. Par to tad arī šis raksts.

Brīdinājums: iekšā daudz teksta, kā jau vārdnīcai pienākas!

Ja viena jēdziena skaidrojumā izmantoti citi jēdzieni, kas paši ir citur izskaidroti, tad tie ir rakstīti kursīvā.

Ir daži jēdzieni ar vairākām nozīmēm. Lai tie būtu atšķirami, tos atzīmēju ar atšķirīgu zvaigznīšu (*) skaitu. Vislielākā putra, protams, ir ar punktiem, kam ir trīs dažādas nozīmes.

Raksts par zolītes nerakstītajiem likumiem

Atmest atmesties  situācijā... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
1.

Atmest, atmesties* - situācijā, kad prasītajā mastā nav kāršu, likt nevis trumpi, bet cita masta lieko. Bieži vien vienīgais veids, kā mazajiem uzvarēt, ir pareizi atmetoties. Iesācējiem raksturīgi ir atmesties par maz, un neatmest kārtis ar daudz punktiem*, lai gan bieži mēdz būt izdevīgāk nomest kārti ar daudz punktiem*, lai nezaudētu vēl vairāk punktus*. Attēlā ir jāatmet pīķa 10.

Atmesties** - spēlējot kā lielajam, nomest savas kārtis uz galda, tā atsakoties no turpmākas spēles. Šādā gadījumā lielajam ir tik punktu*, cik tas ir paņēmis līdz atmešanās brīdim. Bet, ja atmešanos izdara pirms tam, kad ir uzsākts 3. stiķis, tad tiek uzskatīts, ka lielais zaudē parastu spēli, t.i. nepaliek jaņos, pat tādā gadījumā, ja lielajam tajā brīdī punktu* nepietiek. Tā lielais rīkojas tad, kad saprot, ka zaudēs jebkurā gadījumā (dūži neapgāja vai tamlīdzīgi).

Apiet, arī apiet riņķī - dabūt stiķi ar izspēlēto kārti. Piemēram, ja pirmais spēlētājs liek ercena A, otrais liek ercena 9, bet trešais liek ercena K, tad saka, ka pirmajam apgāja dūzis.

Bezstiķis, palikt bezstiķī - nepaņemt nevienu stiķi. Mazie šad un tad mēdz palikt bezstiķī, ja lielajam ir stipras kārtis. Lielais bezstiķī paliek ārkārtīgi reti.

Dāma ar bārdu  atkarībā no... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
2.

Dāma ar bārdu - atkarībā no konteksta, vai nu kreica J, vai arī trumpju virkne, kuri pēc spēka uzreiz seko dāmām. Piemēram, attēlā ir 2 dāmas ar bārdām.

Dūzis ar piekabi, dūzis ar asti, apsegts dūzis vai smērēts dūzis - tāds netrumpja dūzis, kam ir klāt vēl viena kārts no tā paša masta.

Fīrera brokastis, arī Hitlera brokastis - tāds stiķis, kura vērtība ir 30 vai vairāk punkti*. (Paldies gonefishing par šī termina skaidrojumu.)

Galds*, piepirkums, arī apakša - divas kārtis, kuras pēc izdalīšanas ir galda vidū, un kuras tas, kurš spēlē kā lielais, ņemot galdu, pievieno klāt savām kārtīm.

Galds**, arī galdiņš - spēles veids, kurš tiek spēlēts tad, kad visi ir palaiduši garām, un netiek spēlēts ar pulēm. Galdā zaudē tas, kurš paņem visvairāk stiķus. Ja stiķu skaits diviem spēlētājiem ir vienāds, tad zaudē tas, kura stiķos ir vairāk punktu*. Ja arī punktu* skaits ir vienāds, tad galdu zaudē abi. Punktu** uzskaites ziņā zaudēt galdiņā ir tas pats, kas zaudēt kā lielajam parastu spēli. Eksistē visādi galdiņa varianti, kur ir savādāka punktu** uzskaite vai arī tiek izmantotas galda* kārtis. Atšķirībā no visiem pārējiem spēļu tipiem, kur spēlē divi mazie pret lielo, šeit katrs spēlē par sevi. Teorētiski galdiņš ir domāts kodēju pārmācīšanai, bet praktiski reizēm gadās galdiņu zaudēt ar diviem trumpjiem vai nezaudēt ar sešiem. Turnīros galdiņu nespēlē.

Greckis - divi devītnieki galdā*. Veins Greckis spēlēja ar 99. numuru.

Iegāzt - ja lielais zaudē, tad mēdz teikt, ka mazie viņu ir iegāzuši. Sevišķi tad, ja tas ir izdarīts pareizas spēles rezultātā. Taču mazie var iegāzt arī sevi, nepareizi nospēlējot.

Iekrist - zaudēt, parasti tā saka par lielo, sevišķi, ja lielais zaudēja izdarītas kļūdas dēļ.

Izņemt, arī izcelt puli - uzvarēt kā lielajam situācijā, kad ir kaut viena neizņemta pule. Pules izņem šādā secībā: vispirms savas personīgās, ja tādas ir, tad kopīgās, ja tādas ir, un tad citu spēlētāju personīgās tādā secībā, kādā tās ir ierakstītas. Attiecīgā pule pēc izņemšanas tiek izsvītrota (atzīmēta kā vairs neaktuāla, nav obligāti tieši svītrot). Izņemot savu puli, nekas punktu** pierakstā nemainās, tā skaitās kā uzvara parastā spēlē. Ja tiek izņemta kopīgā pule, tad no katra mazā var dabūt pa vienam punktam** vairāk nekā tad, ja pules nebūtu. Savukārt izņemot svešu personīgo puli, no pules īpašnieka saņem tik punktus**, cik ir spēlētāju. Ar zoli vai mazo zoli pules nevar ne izņemt, ne zaudējot ielikt.

Jaņi, palikt jaņos - nesavākt pusi no uzvarai nepieciešamo punktu* skaita, precīzāk, lielais ir jaņos, ja viņš savācis 30 vai mazāk punktu*, mazie ir jaņos, ja viņi pa abiem savākuši 29 vai mazāk punktus*. Lielais jaņos paliek reti, spēlējot dzīvajā, ir tradīcija mazajiem tādā gadījumā piecelties uz brīdi kājās, tā lielo godinot.

Jelgavnieks arī jelgava ... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
3.

Jelgavnieks, arī jelgava - vientuļš netrumpja desmitnieks, ar kuru lielais cer dabūt stiķi. Attēlā ir parādīts, kā tas ir iespējams (ja mazais izies nevis ar kreica dūzi, bet ar kreica kungu). Šādi lielais mēdz rīkoties, kad nav citu variantu, lai uzvarētu. Ja mazie spēlē pareizi, tad ar jelgavnieku dabūt stiķi daudz cerību nav. Gribētos zināt, no kurienes aug kājas šim apzīmējumam.

Kosties arī nokosties... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
4.

Kosties, arī nokostiespalaist garām ar salīdzinoši stiprām, tomēr riskantām kārtīm, piemēram tādām, kādas ir attēlā. Spēlētājus, kuri kožās, mēdz dēvēt par kodējiem. Labi spēlētāji mēdz saprātīgi kosties - plusus var nopelnīt arī iegāžot lielo.

Lauznis - spēcīgas kārtis.

Liekais - netrumpis. Par lieko neuzskata vientuļu dūzi vai dūzi ar piekabi, jo ar šīm kārtīm bieži ir iespējams paņemt stiķi, tādēļ tās tik liekas nemaz nav.

Lielais, arī izspēlētājs - tas spēlētājs, kurš spēlē viens pats pret diviem pārējiem.

Masts, arī šlaka - kāršu tips vai veids. Masti pavisam ir četri: kreici, pīķi, erceni un kāravi, taču zolītē trumpji, kuri sastāv no dāmām, kalpiem un visiem pārējiem kāraviem, ir uzskatāmi par atsevišķu mastu.

Mazā zole  tāds spēles veids... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
5.

Mazā zole - tāds spēles veids, kurā lielā uzdevums ir nepaņemt nevienu stiķiGalda kārtis turklāt paliek neatvērtas, tajās drīkst skatīties tikai pēc izspēles beigām. Tiklīdz mazie ir lielajam iedevuši kaut vienu stiķilielais ir uzreiz zaudējis. Punktu** uzskaites ziņā mazā zole ir tas pats, kas zole jaņos. Turnīros mazo zoli nespēlē. Runā, ka mazā zole ir nokopēta no preferansa. Attēlā ir tipiskas kārtis, ar kurām spēlēt mazo zoli.

Mazie, arī partneri - spēlētāji, kuri kopā spēlē pret lielo. Mazo paņemto stiķu punktus* skaita kopā, no punktu* skaitīšanas viedokļa ir vienalga, kurš no mazajiem paņem stiķi. Mazie nedrīkst sarunāties par spēles gaitu, rādīt rokā esošās kārtis viens otram, vai vēl kā citādi nodot informāciju par tām. Lai mazie uzvarētu, viņiem par abiem jāsavāc 60 vai vairāk punktus*. Spēles iznākums ir lielā mērā atkarīgs no mazo pareizas spēles. 

Meklēt asti - šāda situācija: lielais iet ar netrumpja A, vienam mazajam ir divas kārtis prasītajā mastā, otram nav nevienas. Ja tagad pirmais mazais tiks pie gājiena un izies tai pašā mastā, tā būs astes meklēšana, proti, cerība, ka lielajam bija dūzis ar asti, un šī aste joprojām ir viņam rokā (var, protams, gadīties, ka tā ir norakta). Ja pirmajam mazajam mastā bija 10 un 9, un otrajā reizē viņš iet ar 10, otrs mazais mēdz atmesties, jo ir iespēja, ka lielais liks netrumpja K.

Nākt, nākt ārā, arī staigāt - uzsākt stiķi, likt pirmo kārti stiķī.

Norakt, norakties, arī nolikt - pēc tam, kad lielais ir piecēlis 2 galda kārtis, viņam kopā ir 10 kāršu, no kurām 2 ir jānoliek, lai rokā paliktu 8. Nolikt var jebkuras 2 kārtis, gan tās, kuras viņam jau bija rokā, gan tās, kuras viņš piecēla klāt. Šajās kārtīs līdz partijas beigām skatīties vairs nevar, taču to dotie punkti* ir pieskaitāmi lielā paņemto stiķu punktiem*.

Novilkt trumpjus, arī iztrumpēt - vairākkārt iet ar nepārsitamiem trumpjiem, tā piespiežot pārējos spēlētājus izlikt savus trumpjus.

Ņemt galdu, ņemt augšā, arī pacelt - spēlēt kā lielajam, ņemot galdu, un pēc tam norokoties.

Otrā arī vidējā vai vidus... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
6.

Otrā, arī vidējā vai vidus roka* - spēlētājs, kuram otrajam ir jāizvēlas, vai viņš laiž garām, zolē, ņem galdu, vai spēlē mazo zoli. Būt lielajam otrajā rokā ir visriskantāk, jo tas nozīmē, ka arī pirmajā stiķī viņam būs otrā roka**.

Otrā, vidējā vai vidus roka**, vidū - spēlētājs, kuram stiķī jāliek otro kārti. Neizdevīgākā pozīcija priekš lielā, jo trešā roka** var vai nu pārsist viņa likto kārti, vai atmesties, atkarībā no situācijas. Mazajiem jācenšas spēlēt tā, lai lielais būtu vidējā rokā.

Palaist garām, arī pasēt vai nopasēt - neizmantot iespēju spēlēt kā lielajam.

Pa*ist tubu - zaudēt zoli pirmajos divos stiķos. (Lejā pievienotajā video to var redzēt 1:55, bet ir vērts noskatīties visu.)

Piekabe, arī aste - ja ir divas kārtis vienā mastā, no kurām viena ir dūzis, tad otru mēdz dēvēt par piekabi.

Pirmā roka* - spēlētājs, kurš atrodas pa kreisi no dalītāja. Viņam pēc kāršu izdalīšanas pirmajam ir jāizvēlas, vai viņš pasēņem galdu, spēlē zoli vai mazo zoli. Viņam arī jāuzsāk pirmo stiķi, neatkarīgi no tā, vai viņš pasēja vai nē. Spēlējot kā lielajam, pirmajai rokai ir tāda priekšrocība, ka viņš kontrolē situāciju un var uzreiz novilkt mazajiem trumpjus, nebaidoties, ka mazie trāpīs viņa liekajā, ja viņam tāds ir.

Pirmā roka** - spēlētājs, kuram jāuzsāk stiķi, proti, spēlētājs, kurš paņēma iepriekšējo stiķi, vai, pirmā stiķa gadījumā, pirmā roka*

Platais - dūzis vai desmitnieks. Atkarībā no konteksta, platais var būt domāts jebkurš dūzis vai desmitnieks, vai arī tikai trumpju dūzis vai desmitnieks. Platais, jo dod daudz punktu*.

Pliks dūzis arī... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
7.

Pliks dūzis, arī blanks, vientuļš vai tukšs dūzis - tāds netrumpju dūzis, kuram nav klāt nevienas kārtis no tā paša masta. Attēlā ir divi pliki dūži un viens dūzis ar piekabi.

Prasītais masts - tas masts, kurā stiķis uzsākts. Piemēram, ja pirmā kārts stiķī ir pīķa desmitnieks, tad prasītais masts ir pīķis. Trumpji šai ziņā ir uzskatāmi par atsevišķu mastu. Piemēram, ja stiķi uzsāk ar kreica kalpu, tad prasīti tiek trumpji, nevis kreici. Pārējiem ir obligāti jāliek kārti prasītajā mastā, izņemot, ja prasītajā mastā kāršu nav. Tad drīkst likt jebko pēc saviem ieskatiem.

Pule - atzīme par to, ka nākamā partija ir vērtīgāka nekā parasti. Pules ir divu veidu. 1) Kopējās jeb kolektīvās pules tiek ierakstītas tad, ja visi spēlētāji nopasējuši. Ja spēlē trijatā, tad katru reizi, kad tā ir noticis, ieraksta vienu kopīgo puli. Spēlējot četratā vai piecatā, ja nevienas citas neizņemtas pules nav, tad ieraksta uzreiz divas kopīgās pules. Ja kaut viena pule jau bija, tad ieraksta vēl tikai vienu. 2) Personīgās pules. Tās var dabūt, zaudējot kā lielajam (bet ne zolē vai mazajā zolē), ja tai brīdī ir bijusi kaut viena pule. Vēl tās mēdz piešķirt par dažādiem pārkāpumiem, piemēram, atkārtota nepareiza kāršu izdalīšana, prasītā masta neuzlikšana, u.c.

Punkti*, arī acis - atsevišķas izspēles rezultāta noteikšanas vienība. Lai uzvarētu, lielajam ir jāsavāc 61 punktu no 120 kopā esošajiem, pie 60:60 uzvar mazie. Kārtis dod šādu punktu daudzumu: dūzis 11 punktus, desmitnieks 10, kungs 4, dāma 3, kalps 2 punktus. Devītnieki, astotnieks un septītnieks punktus nedod.

Punkti mazie punkti... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
8.

Punkti**, mazie punkti, plusi/mīnusi, arī acis - rezultātu uzskaites vienība. Lielajam uzvarot parastu spēli, viņš no katra mazā dabū pa 1 punktam, ja atstāj mazos jaņos, tad vēl pa punktam, ja bezstiķī, tad vēl pa punktam. Ja lielais turklāt izņem puli, tad vēl pa punktam. Lielajam zaudējot, viņš katram mazajam maksā pa 2 punktiem, par jaņiem un bezstiķi vēl pa punktam klāt. Ja bija pule, tad lielajam ieraksta personīgo puli, bet par zaudējumu nav jāmaksā vairāk nekā tad, ja pules nebūtu. Uzvarot zoli, no katra mazā saņem pa 5 punktiem, zaudējot atdod pa 6 punktiem, par jaņiem un bezstiķi tāpat kā parastas spēles gadījumā pienākas papildpunkti. Puli ar zoli nevar ne izņemt, ne ielikt. Mazā zole no punktu skaitīšanas viedokļa ir tas pats, kas zole jaņos, arī ar to pules nevar ne izņemt, ne ielikt. Zaudēt galdiņā no punktu skaitīšanas viedokļa ir tas pats, kas zaudēt kā lielajam nepaliekot jaņos. Attēlā punktu uzskaites piemērs, kur pirmajā dalījumā visiem nopasējot ir ielikta kopīgā pule, kuru pēc tam, uzvarot kā lielais, ir izcēlis Brencis. Tālāk ir ielikta vēl viena kopīgā pule, tad Zigmārs ir uzvarējis zolē, tādēļ puli nav izņēmis. Pēc tam gan Oļģerts, gan Zigmārs pa reizei zaudēja kā lielie, ieliekot pa personīgajai pulei.

Punkti***, arī lielie punkti - turnīra rezultātu uzskaites vienība. Turnīri notiek vairākās kārtās. Katrā kārtā 1. vietas ieguvējs dabū 6 lielos punktus, 2.vietas ieguvējs dabū 4 punktus, 3. vieta dabū 2, bet 4. vieta dabū 0 punktus. (Turnīros parasti spēlē četratā pie galdiņa, dalītājs paliek bez kārtīm, viņam mazos punktus** attiecīgajā izspēlē skaita kā mazajam). Ja ir neizšķirts, tad lielos punktus dala uz pusēm. Piemēram, ja uzvarētājam ir +38, 2. un trešajai vietai pa -5, bet pēdējai ir -28 mazie punkti**, tad pirmā vieta iegūst 6 lielos punktus, gan otrā, gan trešā vieta dabū (4 + 2)/2 = 3 punktus, pēdējā vieta dabū 0 lielos punktus.

Pusplatais - kārava kungs.

Sliede - trumpis, kurš nedod punktus*. Sliedes ir pavisam trīs, kārava 7, kārava 8 un kārava 9.

Skrieties, arī saskrieties - kad kādā mastā abiem mazajiem ir kārtis, tad mēdz sacīt, ka šis masts skrienās. Šai mastā nevar iziet tā, lai otrs mazais varētu sist vai atmesties*.

Stiķis  viena gājiena laikā... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
9.

Stiķis - viena gājiena laikā liktās kārtis. Vienā stiķī katrs spēlētājs liek pa vienai kārtij. Stiķi paņem tas spēlētājs, kurš licis stiprāko kārti prasītajā mastā, bet, ja viens vai vairāki spēlētāji ir likuši trumpjus, tad stiķi paņem tas spēlētājs, kurš lika stiprāko trumpi. Attēlā trešajam spēlētājam kreicu nav, viņš liks pusplato un paņems stiķi. Nākamo stiķi uzsāk tas, kurš paņēma iepriekšējo. Pirmo stiķi uzsāk tas, kuram bija pirmā roka*.

Studentu zole - zolītes paveids, kuru spēlē divatā. Izdala katram no 2 spēlētājiem uz galda pa 4 aizklātām kārtīm, kuras neredz neviens no spēlētājiem, tad katrai no aizklātajām virsū liek pa atklātai kārtij, kuras redz abi spēlētāji, un tad katram spēlētājam rokās pa 4 kārtīm, kuras redz tikai viņš pats. Pirmais ņemt vai pasēt izvēlas tas, kurš nedalīja, norakt var gan atklātās kārtis, gan tās, kuras ir rokā. Tālāk spēlē pēc parastajiem zolītes noteikumiem, vienīgi katrā stiķī ir tikai divas, nevis trīs kārtis. Kad ir izmantota atklātā kārts, tad atklāj zem tās esošo aizklāto.

Tikt pāri - pārsist.

Torpēda - 10, K un 9 vienā netrumpju mastā. Ja uzsāk stiķi ar kādu kārti no torpēdas, tad būtu to jādara ar desmitnieku, lai gan obligāti tas, protams, nav. Nosaukums, kā liekas, radies no tā, ka, ja dūzis atrodas pie lielā, tad mazajiem ir iespēja uzreiz paņemt ļoti daudz punktu*, kas palielina iespēju lielajam "nogrimt".

Trešā, arī beidzamā vai pēdējā roka* - spēlētājs, kuram pēdējam ir jāizvēlas, vai viņš laiž garām, zolē, ņem galdu, vai spēlē mazo zoli. Būt lielajam trešajā rokā mēdz būt izdevīgi, jo arī pirmajā stiķī būs trešā roka**. Uz pēdējo roku reizēm mēdz ņemt ar pavājām kārtīm, cerot, ka būs stiprs galds*, ja reiz pirmās divas rokas nejūtas tik stipras un palaida garām.

Trešā, arī beidzamā vai pēdējā roka** - spēlētājs, kuram stiķī jāliek trešo kārti. Atrasties trešajā rokā ir izdevīgi, jo var vai nu pārsist, vai atmest nevajadzīgu kārti, atkarībā no situācijas.

Trumpis  zolītē trumpji ir... Autors: Der Indiot Zolītes slenga vārdnīca
10.

Trumpis - zolītē trumpji ir visas dāmas, visi kalpi un visi pārējie kāravi, pēc spēka sakārtoti tā, kā attēlā, kreica dāma visstiprākā. Ievērojiet, ka 10 ir stiprāks par K.

Tumšā zole - zole, kuru piesaka, nepaskatoties kārtīs. Pēc pieteikšanas kārtīs paskatās un kādas ir, ar tādām spēlē. Punkti**, gan par uzvaru, gan zaudējumu, tiek rakstīti dubultā. Ir visādas kompānijas, gan tādas, kas neatļauj spēlēt tumšo zoli uz trešo roku, gan tādas, kas prasa, lai to piesaka pirms kāršu izdalīšanas. Turnīros tumšo zoli, protams, nespēlē.

Zole, arī solo - tāds spēles veids, kur lielais galdu* atdod mazajiem. Galdā* esošās kārtis apskatīt var tikai pēc pēdējā stiķa izspēles, un to dotos punktus* pieskaita mazo savākto stiķu punktiem*. Zoli uzvarot, var iegūt vairāk punktu**, nekā pieceļot galdu (zaudēt arī var vairāk). Spēlējot zoli, puli nevar ne uzvarot izņemt, ne zaudējot ielikt.

Pievienotie video

Piens Fest video, kur var atrast skaidrojumu jēdzienam "Pa*ist tubu".

0
73

Lasi vēl labākos rakstus:

komentāri [26]

Niks: vai ienāc ar
Kārtot komentārus: populārākie | jaunākie | vecākie
Rādīt bildes
gonefishing avatars
Medaļa ZeltsMedaļa MaskaMedaļa Burvju klana biedrs
  gonefishing 07.10.17 09:00
 
3
0
Ir vēl fīrera brokastis. Tad kad izdodas labs stiķis 30+ punkti. Piem 3 platie.
Man vienalga avatars
Medaļa MūzaMedaļa AspazijaMedaļa Pirmavots
  Man vienalga 04.05.14 08:45
 
3
0

Es zolē tikai zinu, ka dāma ir stiprākā. Kur nu vel kkādus zoles izteicienus zināt

Der Indiot avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Zoles 3000 spelesMedaļa Trumpe
  Der Indiot 08.10.17 01:17
 
2
0

atbildot uz coldasice komentāru " pirmo riezi šitādu murgu dzirdu,akut gan zoli... "

 

 

 

Dārgais draugs, tas, ka tu tik ilgi esi spēlējis, bet tāpat daudz ko nesaproti, ir bēdīgi. Parasti jau cilvēki ar laiku kļūst prasmīgāki. Pēc tava izteiksmes stila, kurā nav argumentu, *kāpēc* pareizi vai nepareizi, bet ir tikai pliki apgalvojumi bez jebkāda pamatojuma, bet ar uzbraucieniem, es tikai varu secināt, ka nav vērts tev kaut ko skaidrot, jo argumentus tu vērā neņem. Redzi, tas, ka tu nez cik ilgi tā dari un neesi citādi redzējis, vēl nav pamatojums. Varu tikai aicināt tevi uzspēlēt. Mani var sameklēt katru otro otrdienu 18:15 folkklubā "Ala" Vecrīgā Peldu ielā 19, kad tur notiek zoles turnīri. Parasti man patīk spēlēt uz 0.50 eur punktā, bet lai būtu, ar tevi esmu ar mieru spēlēt uz eiro punktā. Nāc piepelnies, ja jau es murgoju.

vienkarši Ivo avatars
Medaļa Dienas domaMedaļa Dienas joksMedaļa Dienas doma
  vienkarši Ivo 04.05.14 10:46
 
1
0

Parasti gan par bārdainajām dāmām smejoties sauc kungus, 2 bildē aprakstītā situācija saucas par sešām dāmām.

terorz avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Redaktors iesakaMedaļa Sviestmaize
  terorz 04.05.14 12:39
 
1
0

zoli nekad nēesmu rubījis, tagad vēl mazāk saprotu 

vie79 avatars
Medaļa Spoki flameMedaļa Vilkaču klana biedrsMedaļa Seko Facebook 8000
  vie79 08.10.17 14:30
 
0
0

atbildot uz coldasice komentāru " pirmo riezi šitādu murgu dzirdu,akut gan zoli... " jaa ... vot internetā paskaties daziem statistiku un redzi ka izspeleejis kadas 20000 bet ir tados minusos ka psc. un tu esi noteikti viens no tiem. no 6 gadiem spelee a progres 0.

coldasice avatars
Medaļa Redaktors iesakaMedaļa RecidīvistsMedaļa Admins iesaka
  coldasice 08.10.17 15:01
 
0
0

atbildot uz vie79 komentāru " jaa ... vot internetā paskaties daziem statis... " mīnusos neesmu,bet parasto zoli sen jau nespēlēju neinteresanti...

Der Indiot avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Zoles 3000 spelesMedaļa Trumpe
  Der Indiot 08.10.17 18:03
 
0
0

atbildot uz coldasice komentāru " bezmaksas stāvvieta? stipri šaubos.. " Ar bezmaksas nevarēšu palīdzēt.

Der Indiot avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Zoles 3000 spelesMedaļa Trumpe
  Der Indiot 08.10.17 18:08
 
0
0

atbildot uz coldasice komentāru " mīnusos neesmu,bet parasto zoli sen jau nespē... " Tavai zināšanai, zolīte nav statiska spēle, kur vienreiz trikus iemācījies un tad tik mauc līdz mūža beigām. Ar laiku parādās jaunas idejas, jaunas tendences. Daži nerakstītie likumi nenoveco, bet citi noveco un to vietā nāk jauni.

coldasice avatars
Medaļa Redaktors iesakaMedaļa RecidīvistsMedaļa Admins iesaka
  coldasice 08.10.17 20:49
 
0
0

atbildot uz Der Indiot komentāru " Tavai zināšanai, zolīte nav statiska spēle, k... " iespējams,bet es spēlēju pēc šādiem likumiem un vairākums arī.. tāpat parastā zole neav interesanta,jo neva neko vinnēt,citreiz nospēlējot n tās stundas esi vinnējis 10 punktus,tāpēc labāk šerpā vai gm variants draugos zolītē...

Der Indiot avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Zoles 3000 spelesMedaļa Trumpe
  Der Indiot 09.10.17 01:16
 
0
0

atbildot uz coldasice komentāru " iespējams,bet es spēlēju pēc šādiem likumiem ... " Vairākumam ne vienmēr ir taisnība. Vairākums spēlē reti un pārāk daudz neanalizē.

Es iesaku aiziet kādreiz uzspēlēt uz kādu reitinga turnīru (tos var sameklēt šeit: http://www.zolei.lv/lv/turniri ), tas cilvēkiem ātri atver acis, ka viņi tomēr pārvērtē savas prasmes.

Der Indiot avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Zoles 3000 spelesMedaļa Trumpe
  Der Indiot 08.10.17 02:15
 
0
0

atbildot uz coldasice komentāru " nav intereses badā vilkties pēc darba uz vecr... " Tev paveicies, tur ir laba virtuve un nav baigi dārgi, ja ņem vērā, ka tomēr Vecrīga. Mašīnu parasti var atstāt pie RTU galvenās ēkas.

coldasice avatars
Medaļa Redaktors iesakaMedaļa RecidīvistsMedaļa Admins iesaka
  coldasice 08.10.17 01:44
 
0
0

atbildot uz Der Indiot komentāru "  Dārgais draugs, tas, ka tu tik ilgi esi... " nav intereses badā vilkties pēc darba uz vecrīgu,kur nav pat ,kur mašīnu nolikt......

coldasice avatars
Medaļa Redaktors iesakaMedaļa RecidīvistsMedaļa Admins iesaka
  coldasice 08.10.17 00:30
 
0
0

atbildot uz Der Indiot komentāru "Ir gan jēga atmesties. Varēs vēlāk sist pīķus a... " pirmo riezi šitādu murgu dzirdu,akut gan zoli spēlēju no 6 gadu vecuma... spēlējot uz naudu vai netā NEKAD neesmu šitādu stulbumu redzējis.. atmet 10 lielias paņem ar dūzi vai 10 un neko neesi ieguvis

vie79 avatars
Medaļa Spoki flameMedaļa Vilkaču klana biedrsMedaļa Seko Facebook 8000
  vie79 07.10.17 17:53
 
0
0

atbildot uz Der Indiot komentāru "Ir gan jēga atmesties. Varēs vēlāk sist pīķus a... " precīzi

vie79 avatars
Medaļa Spoki flameMedaļa Vilkaču klana biedrsMedaļa Seko Facebook 8000
  vie79 07.10.17 17:52
 
1
1

atbildot uz coldasice komentāru " 1. attēlā nu gan brauc auzās,pirmajā gā... " iemācies spēlēt pirms komentē

neredzams avatars
Medaļa NostradamsMedaļa Dienas domaMedaļa Burvju klana biedrs
  neredzams 07.10.17 15:48
 
0
0

  

Der Indiot avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Zoles 3000 spelesMedaļa Trumpe
  Der Indiot 07.10.17 09:45
 
0
0

atbildot uz gonefishing komentāru " Ir vēl fīrera brokastis. Tad kad izdoda... "

Es labprāt šo pievienotu rakstam, bet man neļauj rakstu labot. Ilgi neesmu taisījis rakstus, kādreiz to varēja darīt.

Edit: tagad varu rakstu labot, un šo terminu pievienoju.

Der Indiot avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Zoles 3000 spelesMedaļa Trumpe
  Der Indiot 07.10.17 09:42
 
0
0

atbildot uz coldasice komentāru " 1. attēlā nu gan brauc auzās,pirmajā gā... "

Ir gan jēga atmesties. Varēs vēlāk sist pīķus ar trumpi. Ja tas, kurš izgāja ar to kreica 9 negribētu, lai tu atmeties, tad viņš neietu ar 9. Un tas viss tieši tādēļ, ka zina nerakstītos likumus. Jo ir tāds nerakstītais likums: kad ej caur savējo, un gribi, lai viņš atmetās, tad ej ar A vai 9. Bet, ja gribi, lai kauj, ej ar 10 vai K. Šeit iet ar 9, t.i. prasa, lai atmet vienīgo lieko.

Der Indiot avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Zoles 3000 spelesMedaļa Trumpe
  Der Indiot 04.05.14 11:43
 
0
0

atbildot uz atkarigais  komentāru " sorry bij domats zolejot lielais. Me... "

Tā arī ir, zaudējot zoli bezstiķī, zaudē pa 8. Es gan neatceros nevienu reizi, kad tā reāli ir noticis :D