Pievieno rakstu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
 
0
33

#

#

Dzimtā valoda ir māte.

#

#

Zudusī Latvija # dziesmas, kas stāsta fragmentus no Latviešu Tautas Stāsta

Zudusī Atbalss # dziesmas, kas atspoguļo jautājumus un atbilžu meklējumus

Zudusī Jaunība # dziesmas, kas ikvienā rada vēla dzīves rudens noskaņas

Zudusī Dzimtene # dziesmas, kas domātas aizbraukušajiem latviešiem

Zudusī Vienotība # dziesmas, kas piemin svarīgas tautas sastāvdaļas

Zudusī Bērnība # dziesmas, kas ilgojas pēc bērnu dienu dzīvīguma

Zudusī Strādība # dziesmas, kas padara rosīgāku vai apdomīgāku

Zudusī Dziesma # dziesmas, kas apdzied latviešu dziesmu spēku

Zudusī Atmoda # dziesmas, kas kurina sirds un prāta labirintus

Zudusī Žubīte # dziesmas, kas stāsta par kādu īpašu meiteni

Zudusī Kaisle # dziesmas, kas no rītiem paaicina piecelties

Zudusī Mīla # dziesmas, kas sirdsdzīlēs sirdspukstus čukst

Zudusī Dzira # dziesmas, kas joka pēc veldzē un apskurbina

Zudusī Ballīte # dziesmas, kas kā Rainis būtu teicis "spridzina"

Zudusī Muļķība # dziesmas, kas apbrīno idiotismu un vieglprāšus

Zudusī Elēģija # dziesmas, kas skumst pēc siltajiem vasarsvētkiem

Zudusī Armija # dziesmas, kas apdzied cīņassparu un aklu paklausību

Zudusī Sirdssāpe # dziesmas, kas zin un saprot dzīvības noburtības lāstu

Zudušais Meža Brālis # dziesmas, kuras stāsta manu dienišķo dziesmu

#

#

Tāpēc mūžam tavai saulei latvjus brīvus jāapmirdz.

#

#

1.

Vienā valodā raud visi ļaudis
Vienā valodā, valodā tie smej
Tikai dzimtā valodā ceļš sāpes 
Prieku dziesmas dod. Atdod pasaulei!

Dzimtā valodā ir māte, māte
Dzimtā valodā viss vēl saldāks
Dzimtā valodā pasmejies pie sevis pats

Kad tu nespēsi ne dziedāt ne raudāt
Kad tu nespēsi vairs nekā
Ar debesīm, zemi tu klusēsi
Tas būs tavā dzimtā valodā


Foto: Vidzemes ainava ar neatpazītu cilvēku grupu 1921. gadā

 

Mīla ir kā uguns
Svētā uguns te
Šajā vienīgajā
Saules pasaulē

Visu mums var atņemt
Tikai mīlu nē
Šajā mūžigajā
Mūsu dzimtenē

Kokus mums var nocirst
Saknes ārā plēst
Tikai mūsu mīlu
Mīlu nevar dzēst

Ko tu cilvēk domā
Ka tu garām ej
Savai vienīgajai
Savai dzimtenei

Koris Sōla & Aurēlija Šimkus - Mīla Ir Kā Uguns

 

2.

Manas domas, tās naktīs skrien visādus ceļus.
Uz priekšu, uz sāniem, nereti riņķos.
Manas saknes, es jūtu, tās neaug kā nākas,
Pat auglīgā zemē tās liecas un nīkst.

Mana tauta, tā nīkst visās pasaules malās.
Bez zemes savas tā cīnās un dalās.
Mana tauta, tā nīkst visās pasaules malās,
Pat savā zemē tā neaug kā nākas.

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Visai latviešu tautai,
Saved to mājās pie Daugavas krastiem,
Saved to mājās.

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Mūsu latviešu tautai
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!

Katra diena, tā sāp visai latviešu tautai,
Dalītai, šķirtai tik skumji skan dziesma.
Katra diena, tā sāp visai latviešu tautai,
Dalītai, šķirtai dziest lēnām mums liesma.

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Visai latviešu tautai,
Saved to mājās pie Daugavas krastiem,
Saved to mājās.
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Mūsu latviešu tautai
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!


Foto: Appludinātā Vīgantes estrāde 1967. gadā

 

Manā tēva un mātes zemē
Atkal plosti pa Daugavu slīd,
Un no plostiem un pakalniem spītīgas
Šaujas ugunis jaunas ikbrīd.
Tās ir mierīgas Jāņu ugunis.
Tās ir tautas acis, kas spīd.

Ai, jūs, acis, kurās deg senā uguns,
Kuras reibina, dzīro un sveļ.
Kur jūs bijāt, kur rīt atkal būsit jūs,
Kad zem kājām skries pelēks dienas ceļš.

Andrejs Lihtenbergs - Tautas Acis

 

3.

Es gribu Tev ko pajautāt
Vai esi redzējis Latviju rītausmā – jā
Tad varam sākt
Par sajūtām
Kuras visskaudrāk mēs izjūtam tālu no mājām
Kā ceļš
Kā valoda
Tās vieno mūs un tās atņemt vai nopirkt tie nespēs
Ir laiks
Ar sevi sākt
Ko dalīt vienmēr ir bijis un būs

Kamēr vasaras rītos no ziedošām pļavām balta migla pacelsies
Lai cik tālu bijis vienalga ko darījis ceļš mans mājup ies
Ja ikviens savu sirdi no bailēm un pagātnes sārņiem iztīrīs
Strauts kas tek man gar mājām gadu tūkstošiem ilgi atkal tecēs tīrs

Un var jau būt
Sen liekas Tev
Ka citur zaļāka zāle un skaistāk dzied putni
Kā tiem no tuksnešiem
Kas izvelk saknes un ripo – kur labi tur mājas
Cik daudz vēl spēka būs
Jo kalnam augstajam neredz ne gala ne malas
Bet reiz ir jāsaprot
Ka tikai kopā tur uzkāpt būs lemts

Varbūt ka esmu naivs
Un viss tikai cīņa ar vējdzirnavām
Bet kamēr tecēs strauts
Mana ticība nezudīs


Vārdi: Ralfs Rubenis
Foto: Skanstupītes ūdenskritumi 1962. gadā

 

Līgojas bērza zari,
Zaros skan putnu rīti
Izšūpos dzimtā mala,
Man mazu vālodzīti

Skries mana vālodzīte,
Pakalnu klaigātāja
Sauks mani atkal mājās,
Pasaules staigātāju

Žoržs Siksna - Vālodzīte

 

4.

Ar mugursomu mugurā
Un maizes šķēli kabatā,
Ar laimes zvīņu maciņā
Es dodos prom.

Man zem kājām paliek dzimtais krasts.

Es neskatos vairs pagātnē
Ir jauni mirkļi jāmeklē.
Es dodos plašā pasaulē,
Kur acis rāda man.

Un zem kājām vien šķelas ceļš tik neparasts.
Kas mani sagaidīs, kas to lai zin.
Man zem kājām, man zem kājām smiltis sviežas un klīst.
Man zem kājām izžūs peļķes dienās kad līst.

Ar ceļa mala stabiņiem un baltiem gubu mākoņiem
Es runājos ar kaimiņiem, tā raitāk laiks man skrien.
Man zem kājām man jūdžu jūdzes pazūd vien.
Lai kur es dodos, drīz ceļš mani pavadīs.

Man zem kājām, man zem kājām smiltis sviežas un klīst.
Man zem kājām izžūs peļķes dienās kad līst.
Bet ir kāds, kura dēļ ir vērts vien vienmēr atgriezties,
Bet tādēļ baudu dzīvi, baudu brīvi vēl.

Man zem kājām, man zem kājām smiltis sviežas un klīst.
Man zem kājām izžūs peļķes dienās kad līst.
Vien uz mājām, vien uz mājām ceļš reiz mani aizvedīs.
Vien uz mājām, kurās mani vienmēr kāds sagaidīs.


Mūzika: Fēlikss Ķiģelis
Vārdi: Ivars Sudmalis
Foto: Skaistas-Dagdas ceļš 1938. gadā

 

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā.
Un, kad jau paguršu zem dzīves nastas,
Tad atdusēšos tavā atmatā.

Es Dziedāšu Par Tevi, Tēvu Zeme

 

5.

Debess malā redzu jaunu rītu
Drīz saule jūras viļņos rotājas
Vēl stunda šinī skaļā lidmašīnā
Pirms viss ko gaidu acīm parādās
  
Sēž blakus kāds no Krievijas
Un rāda fotogrāfijas
Bet negribu tās redzēt neparko
Manu draugu domas, manas ar
Tik vienu jūtu cilā, skar
Gar spārnu redzu savu mīļāko

Labrīt Rīga, Vai Tu mani redzi?
Tu māte, es tavs pazudušais dēls
Dzimu te, bet augu tālā Amerikā
Vai atgriezties man mājās reiz būs lemts

Kads vecs, vecs vīrs man pienāk klāt un prasa
Vai tēvs par mani daudz Tev stāstīja?
Vai minēja kur Viesturmaļu taka
Kur augām, kur mūs saule sildīja

Nāk ļaudis viens pēc otra klāt
Tie negrib jautāt, runāt stāt
Tu redzi cik tie mīļi man
Bet Brīvīb's Mātes zvaigžņu loks
Ir sveštautiešiem tikai joks
Ap pieminekli dzērājdziesmas skan

Nu atkal sēdu svešā lidmašīnā
Tik daudz ko domāt atcerēties man
Un ieskatoties sniegtā, sārtā vīnā
Es redzu Tevi, Tava balss man skan

Tu stāsti man cik sirds Tev sāp
Kad svešas tautas virsū kāp
Ai, Rīga cik man sirdī tevis žēl
Lai tamdēļ tevi atstāju
Es tevi neaizmirsīšu
Tavs mātes tēls man mūžam sirdī kvēl

Ardievu Rīga, vai Tu mani redzi?
Tu māte es Tavs pazudušais dēls
Dzimu te, bet augu tālā Amerikā
Vai atgriezties man mājās reiz būs lemts?


Foto: Rīgas aerofotogrāfija 1917. gadā

 

Par dzimteni dziesma man sērīgi skan,
Par dzimteni, dzīvot kur vēlēts nav man.
Es svešumā klīstu ar ilgošanos -
Vai dzimtenes krastus reiz ieraudzīt būs?

Runči - Ak, Teci Jel Saulīt

 

6.

Teic, kur zeme skaistākā,
Tur, kur smilgas zied,
Teic, kur skarbā zeme tā,
Te, kur akmens dzied.

Te ir tava dzimtene,
Smilšainais krasts,
Te pa baltu miglas stigu
Ceļu mājup rast.

Te, kur egles vējā dzied,
Te, kur smaržo siens,
Te, kur tēvu taka iet,
Miglā dzērves brien.


Mūzika: Raimonds Pauls
Vārdi: Alfrēds Krūklis
Foto: Ganību iela Ventspilī

 

Ai, dzimtene, ai, māmuliņa mana,
Jūs, projām sen, vairs atsaukt nespēju,
Sarkst padebeši, vakars kalnos zvana,
Es sūtu jums daudz mīļu sveicienu.

Kārlis Students - Atmiņas

 

7.

Virs galvas mūžīgs piena ceļš,
Un mūžīgs ceļš zem kājām,
Tas ved uz zemi laimīgo,
Un izrādās uz mājām.

Kur zaļa zāle, tumša nakts,
Kur migla rokām maigām,
Kur laimes bērnus meklējot,
Ik dienas laime staigā.


Mūzika: Imants Kalniņš
Foto: Mols Liepājā 1934. gadā

 

Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, kas pat smilgai neliedz ciest,
Vārdi ir, kas latvju sirdī deg un kvēl un nenodziest.
Vārdi ir, kas mūsu dzīslās līdz ar pirmo dienu skan,
Jo tu licis šajā zemē maniem brāļiem dzimt un man.

Kungs, mēs ticam, ka tu gribi un ka tas tavs svētais prāts,
Lai arvien šī tauta dzīvo un šīs zemes ražu vāc.
Lai pār lejām šīm un kalniem mūsu latvju mēle skan,
To man klusi čukst šī zeme, to ik akmens saka man.

Tu tak negribi, lai važās atkal reiz mūs svešnieks kaļ.
Lai mēs, redzējuši sauli, krītam naktī atpakaļ!
Tu tak negribi, lai atkal latvju tauta ceļos krīt.
Un lai mūs, kas šodien brīvi, atkal važās saslēdz rīt.

Tu tak negribi, lai svešā mēlē tevi lūdzam mēs.
Tu, kas devis mums šo zemi, tu, kas esi mūsu tēvs!
Vai nav skaistas mūsu dziesmas? 
Nē, tā nedzied verga sirds!

Tāpēc mūžam tavai saulei latvjus brīvus jāapmirdz.

Ieva Akurātere - Lūgšana

 

0
33

Citi šī autora raksti:

Lasi vēl labākos rakstus:

komentāri [20]

Niks: vai ienāc ar
Kārtot komentārus: populārākie | jaunākie | vecākie
Rādīt bildes
Tēvocis Sems avatars
Medaļa PolittehnologsMedaļa Garīgais līderisMedaļa Superautors
  Tēvocis Sems 15.11.17 07:10
 
4
0

    

SAMSS avatars
Medaļa PatriotsMedaļa NostradamsMedaļa Nostradams
  SAMSS 15.11.17 07:21
 
1
0

  

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 07.05.18 14:06
 
0
0

Pirms daudziem gadiem projām gāju,

Lai jaunu dzīvi sāktu es,

Mans tēva nams, nu mājās nāku,

Jo tu man mūžam - neaizmirstams!

Ilmārs Dzenis - Tēva Nams

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 07.05.18 14:13
 
0
0

Rītā teka trīs māsiņas

Gar jūriņu raudādami.

Gar jūriņu raudādamas,

Meklē savu bāleliņ’.

Atrod laivu, atrod irkli –

Bāleliņa neatrod.

Ornaments - Vēja Māte

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 07.05.18 21:28
 
0
0

Kaut mēs visi varētu, tik uz brīdi, tik uz īsu brīdi

Vēlreiz, vēlreiz mājās būt!

Skandāls - Domas Par Mājām

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 07.05.18 09:44
 
0
0

Te kaut kur laikam aprakts zelta pods

Spīd, spīd, spīd zelts spīd

Aivars Hermanis - Malduguns

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 07.05.18 09:32
 
0
0

Man vienalga kurš ir vainīgs

Es vai tu

Dundurs - Viss Tagad Zudis

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 29.11.17 13:03
 
0
0

Vaļi, ai, vaļi,

Jūras un okeāns

Ir jūsu dzimtās mājas.

Kādēļ tāds pašapmāns?

Menuets - Dziesma Par Floridas Smiltīm

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 07.12.17 09:54
 
0
0

Ai, jūs rudzi, ai, jūs ziedošie!

Atsauciet to vēl kaut reiz!

Ai, jūs putni, ai, jūs dziedošie!

Laiks ar jūsu spārniem skrej!

Andrejs Lihtenbergs - Ai, Jūs Rudzi

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 29.01.18 13:35
 
0
0

Gods ir savu zemi godāt,

Ne pa svešām ārēm lodāt.

 

Laiks tev, letiņ, ieslēgt galvu,

Atgūt Latvi – Dieva balvu.

 

Atgūsim Latviju, mūs dārgo Tēviju!

Atgūsim Latviju!

 

Kaspars Dimiters 24.06.2016

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 26.03.18 09:09
 
0
0

Kaut mēs visi varētu, tik uz brīdi, tik uz īsu brīdi

Vēlreiz, vēlreiz mājās būt!

Skandāls - Domas Par Mājām

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 26.03.18 09:15
 
0
0

Bet kur es varu bēgt un mieru sev gūt

Man gribas palikt šeit, kur kautko vēl jūt

Linga - Šeit

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 26.03.18 10:38
 
0
0

Vējš ir tas,

Vējš tas kas Tevi dzen,

Vējš tas kas Tevi nes,

Aiznes tevi tālu prom

Huskvarn - Vējš

meža brālis avatars
Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7Medaļa Aģents 0/7
  meža brālis 07.05.18 09:24
 
0
0

Labāk tēva dubļus bridu, 

Ne tautieša laipu gāj’.

Tēva dubļi sidraboti,

Tautu laipa asarot’.

Uldis Leiškalns - Jūriņ Prasa Smalku Tīklu

mazais28 avatars
Medaļa VienotībaMedaļa Vilkaču klana biedrsMedaļa Vampīru klana biedrs
  mazais28 16.11.17 06:36
 
0
0