Kā izrādās, tomēr daudzi neprot spēlēt šo, manuprāt gandrīz ikvienam zināmo, kāršu spēli.

Tā kā es nevaru sūdzēties par prasmi spēlēt šo spēli, tad nu uztaisu rakstu kā ''pamācību'' par viņas spēlēšanu Ceru ka patiks un noderēs ;)

Foto: www.freeimages.co.uk
 Kārscaronu kava satur... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
1.

Kāršu kava satur kārtis visai nenoteiktā daudzumā. Parasti dominē 2 varianti - kava ar kārtīm no 2 līdz A ( dūzim ) ( kāršu secība ir nedaudz zemāk ) vai arī no 6 līdz A.

Ja visi spēlētāji vēlas kādu kārti / kāršu grupu izlaist vai pievienot - tas jau ir viņu pašu ziņā.

Kārscaronu kavā var tikt... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
2.

Kāršu kavā var tikt iekļauts arī Džokers ( Joker ), turklāt arī Džokeru skaits kavā nav noteikts. Parasti tie ir 2 vai 3 Džokeri.

Ja spēlē izmanto Džokeru, tad tā ir visstiprākā kārts ( stiprāka par trumpas dūzi, tas zemāk ), taču ar to var tikai kaut. Iet ar Džokeri nevar. Tieši tādēļ Džokers nedrīkst palikt pēdējā kārts rokās ( pat ja jākauj ) - tas nozīmē zaudējumu. Toties kad atkaušanās laikā aizstāvis noliek Džokeru, vairs neviens cits spēlētājs viņam nevar piemest kārtis kaušanai.
 

Arī spēlētāju skaits nav... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
3.

Arī spēlētāju skaits nav ierobežots. Parasti spēlē 2 līdz 6 cilvēki, taču spēlēt var arī lielākā kompānijā. Ja pietrūkst kārtis kavā - vienkārši jāpiejauc klāt vēl kāda kava ;)
 

Durakā tiek izmantoti visi 4... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
4.

Durakā tiek izmantoti visi 4 klasiskie masti - ercens ( sirsniņa ) ; kāravs ( rombs ) ; pīķis ( ir un paliek pīķis ) ; kreicis ( āboliņa lapa ). Tie ir savstarpēji neitrāli un nekauj viens otru ( izņēmums ir trumpas, bet par to rakstīts zemāk ).
 

Kārscaronu spēks pieaug... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
5.

Kāršu spēks pieaug visiem mastiem vienādi. Kārtīm ar cipariem spēks pieaug tā pat kā to vērtības. 3 ir tiprāks par 2; 5 ir stiprāks par 2 & 3 & 4 un tā tālāk... Kārtis ar burtiem ( J; Q; K; A ) ir stiprākas par ciparu kārtīm un to spēks pieaug dotajā secībā lasot no kreisās uz labo pusi.

Ja kāds nezin: J - "kalps" ; Q - "dāma" ; K - "kungs" ; A - "dūzis".
 

Trumpas ir viena... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
6.

Trumpas ir viena nejauši izvēlēta masta kārtis, kuras spēj nokaut arī citu mastu kārtis, jo ir par tām spēcīgākas. 1 trumpa atrodas zem ''uzņemamo'' kāršu ( aprakstītas zemāk ) kaudzes - tā simbolizē trumpas mastu šajā raundā ( attēlā kreisais augšējais stūris ).

Ar zaļu attēlā izceltas trumpas.
 

Trumpas parasti pietaupa... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
7.

Trumpas parasti pietaupa ''krīzes'' brīžiem, kad nav parasto kāršu kuras spētu nokaut kārtis ar kurām nāk pie tevis, taču kā viņas izmantot ir pilnīgi idividuāla izvēle.
 

Kauscaronana  viens... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
8.

Kaušana - viens spēlētājs iet pie nākošā spēlētāja izvēlētajā spēles virzienā ( ja ir 2 problēmu nav, taču ja spēlē 3 un vairāk tad jāvienojas par spēles virzienu - ''pulksteņa rādītāja'' vai ''pretēji pulkst. rādītājam'' ) pēc sevis ar kādu no savām kārtīm. Aizstāvim ir vairākas iespējas - padot tālāk ; pacelt ( par tām zemāk ) ; kaut. Kaujot uz ''ejošās'' kārts jāuzliek stiprāka kārts - kārts ar lielāku vērtību / trumpa ( ja nāk ar trumpu tad lielākas vērtības trumpa ) / Džokers.

Pārējie spēlējošie tikmēr var piemest jebkuru kārti, kuras vērtības līdziniece jau ir laukumā ( piemēram gāja ar 4 un nokāva ar 6 - visi var mest klāt 4 un 6 ). Parasti spēlē līdz 6 kārtīm kas nāk pie aizstāvja ( kad tās ir 6 vairs nevar piemest ). Dažreiz spēlē, ka var mest tik daudz, cik aizstāvim rokās kārtis. Ja maksimālais kaujamo kāršu skaits nav sasniegts, taču nav ko ''piemest'' pārējie pasaka ''kauts'' un nokautās kārtis tiek noliktas atsevišķā kaudzītē, kuru šajā raundā vairs neizmanto.

Kad kārtis nokautas, tas kurš tikko bija aizstāvis iet pie nākošā spēlētāja.
 

Padoscaronana  speciālais... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
9.

Padošana - speciālais kaušanas gadījums. Ja pie aizstāvja iet ar kādu kārti kurai ir tāda pati vērtība kā kādai kārtij viņam rokās, viņš var šo kārti nolikt galdā un pats izlaižot kaušanau un savas tiesības uz gājienu padod kārtis nākošajam spēlētājam, kuram tās būs jākauj. Arī tas var padot tālāk.

Piemēram nāk ar ''8'', aizstāvis padod tālāk ar velvienu ''8'', jaunais aizstāvis atkal padod tālāk ar ''8'', taču ceturtajam cilvēkam ( ja spēlē mazāk par 4 tad - ja 3 tad tas būs pats pirmais gājējs; ja 2 tad viņi vienkārši padod viens otram ) nav ''8'' ar ko padot tālāk tādēļ nākas kaut pašam.

Var spēlēt arī bez padošanas, tas atkarīgs no vienošanās pirms spēles.

Attēlā - rozā bultiņas apzīmē iešanu, zilā - kārts pievienošanu, savukārt zaļā krāsa tikai izceļ vienādas vērtības kārtis.

Ja nākošajam spēlētājam kārtis ir mazāk kā galdā padodot, tad padot nedrīkst. ( piem. nākošajam ir 3 kārtis, taču galdā ir 3 "7" un aizstāvim rokās ''7'' - galdā sanāktu 4 kārtis, tādēļ padot nedrīkst ) Padot nedrīkst arī tad ja kāda kārts galdā jau ir nokauta ( piem. ''3'' ir nokauts ar ''6'', aizstāvis nevar pielikt ''3'' vai ''6'' un padot tālāk ).
 

Pacelscaronana  nepatīkams... Autors: wilkatis Kāršu spēle duraks / cūkas (pamācība)
10.

Pacelšana - nepatīkams kaušanas speciālais gaījums. Ja aizstāvis nevar padot tālāk vai nokaut, viņam visas galdā esošās kārtis jāņem rokās un jāizlaiž savas tiesības uz iešanu šajā aplī.

1  2