Varbūt spokos ir jau bijis par šādām tautasdziesmām, bet nu vienalga.

Izbaudiet!

Varbūt vēl ielikšu, ja patiks...


Divi graudi miežu mērcu,
Trīs muciņas alus daru.
Divi reizes pasadzēru,
Abi pauti notrīcēja;
Pasadzēru trešo reizi,
Slējās stāvu pipelīte

Kūsis dega kalniņāi
Zilajam ugunem;
Pipelīte glābt tecēja,
Ūdens blašķe mugurāi

Bēdz, pīzdiņa, kārkliņos,
Nu brauc tavi precinieki:
Kūšu Jēcis, pautu Pēcis,
Pipelītes Indriķītis.

Es jums lūdzu, jaunas meitas,
Zem eglītes negulēt:
Lietus lija, skujas bira,
Zutis līda vēderā.
Tas nebija upes zutis,
Tā bij puiša pipelīte

Jānīt, tavu stipru zāli,
Appirdos noraujot:
Kātiņš rokas resnumā,
Ziediņš plaukstas platumā.

Pisieniņš nabadziņš
Pa pasauli vazajās,
Nu atnāca mūs' mājā
Pašā darba laiciņā.
Miers no darba, miers no darba,
Nu visiem japisās!

Kur tu brauksi, pipelīte,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukš' uz Rīgu Roņa tauku,
Gulta čīkst pisoties.

Dziedi skaļi, maza meita,
Lai aug kūsis kuplumā:
Ja tu skaļi nedziedāsi,
Samessies čukurā.

Ak, tu tautu neveiklīte,
Tavu skaistu augumiņu!
Man iztrūka biksēm pogas,
Uz tevīm skatoties.


Ņemat mani, ciema puiši,
Es bagāta ciema meita:
Man pupiņi sudraboti,
Kūsīt's zelta lapiņām.

Ko tie puiši gribēdami
Cilā manu priekšautiņu?
Apakš mana priekšautiņa
Apzeltīta vāverīte.

Vecais mani jaunu ņēma,
Bet raženi turējās:
Trīs reiziņas naksiņā
Kā līgot nolīgoja!

Dod, māmiņa, ja dodama,
Dodi mani slakteram!
Slakteram gaļas pauti,
Iespeķota pipelīte.

Pisies meita, ko tu gaidi
Vai tu savu nāvi gaidi?
Atnāks, nāve paņems tevi –
Tārpi pīzdu rubinās.

Tev, Jānīti, reti zobi,
Nāc man kūsi izsukāt,
Man kūsis pieputējis
Visu gadu rijiņā.

Ak tu krupi, tautu meita,
Tavu smuku pupu šņoru!
Man iztrūka bikšu kņope,
Uz tevim raugoties.

 Autors: Pineapple express Nerātnās tautasdziesmas
1.
 Autors: Pineapple express Nerātnās tautasdziesmas
2.