SPIED TE LAI NOKĻŪTU UZ TIEŠRAIDI!

Dabas aizsardzības pārvaldes Teiču dabas rezervāta administrācija sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti uzsākusi īpaši aizsargājamās sugas – mazā ērgļa – barības izpēti, izmantojot internetu.

Pie mazā ērgļa ligzdas novietotā WEB kamera reģistrē uz ligzdu atnestos barības dzīvniekus. Informācija tiek uzglabāta Teiču dabas rezervāta administrācijas WEB serverī.

Pašlaik ērgļu mātīte cītīgi perē divas olas, un tiek prognozēts, ka ērglēni izšķilsies ap 5.jūniju. Ērglis trīs līdz četras reizes dienā mātītei pienes peles, vardes u.c.

Iegūtās informācijas analīzē ir iesaistīti Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studenti, un paredzēts, ka Latvijas Universitātes doktorantūras skolas „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” ietvaros par konkrēto tēmu tiks izstrādāti zinātniski pētnieciskie darbi.

 Autors: WTF Tiešraide - Mazā ērgļa ligzda Teiču dabas rezervātā
1.
 Autors: WTF Tiešraide - Mazā ērgļa ligzda Teiču dabas rezervātā
2.
 Autors: WTF Tiešraide - Mazā ērgļa ligzda Teiču dabas rezervātā
3.